VAN FUAR VE KONGRE MERKEZİ

Bölgenin sert iklimi, Bahadır Kul Mimarlık tarafından tasarlanan Van Fuar ve Kongre Merkezi’nin yapı kabuğunun oluşmasında etken olmuş. Yapı formundaki keskin hatlar, hareketli ve dinamik bir görüntü oluşturmuş.

Proje ile KOBİ’lerin, STK’ların ve öteki kuruluşların tanıtım, eğitim, danışmanlık, pazarlama, sosyal etkinlik, teknik destek, iletişim gibi birçok alandaki faaliyetlerine katkı sağlamak üzere Van ve çevre illerde gereksinime yanıt verebilecek nitelikte bir Fuar ve Kültür Merkezi’nin kurulması planlanmıştır.

Proje kapsamında oluşturulan fiziki mekânda 17 yıldır düzenlenen Van Asya Uluslararası İpek Yolu Turizm, Ticaret ve Sanayi Fuarı, sektörel ayrım gözetilerek ulusal ve uluslararası ihtisas fuarları, yılda en az 12 adet bilimsel toplantı ile kongre ve başka sosyal faaliyetler gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Yapının cephesi çelik strüktürün göz önüne serildiği farklı açılarda yüzeylerin kompozisyonundan oluşur. Fuar alanı uzay kafes çelik sistemle geçilmiştir.

Yapının kütle tasarımı doğadan referans alınarak oluşturulmuştur. Bölgenin sert iklimi yapı kabuğunun oluşmasında etken olmuştur. Yapı formundaki keskin hatlar, hareketli ve dinamik bir görüntü oluşturmuştur.